Uncategorized @ltAplinkos apsauga – kiekvieno iš mūsų reikalas ir pareiga

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Aplinkos apsauga – kiekvieno iš mūsų reikalas ir pareiga

Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje, organizuojant karjeros ugdymo veiklas, lankėsi Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos apsaugos ministerijos Panevėžio valdybos Panevėžio aplinkos apsaugos skyriaus vyresnysis specialisas Erlandas Sudeikis ir vyresnioji specialistė Viktorija Gliaudelienė. Departamentas pagal kompetenciją įgyvendina valstybės politiką aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės (taršos prevencijos, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo, gamintojų/importuotojų pareigų vykdymo, cheminių medžiagų naudojimo ir genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais, genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo kontrolės, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės apsaugos), gamtos išteklių naudojimo ir apsaugos ir aplinkosauginių ekstremalių situacijų ir avarijų likvidavimo koordinavimo ir prevencijos srityse.

Specialistai 5, 6, 7 klasių mokiniams pasakojo apie atliekų tvarkymą, miškų, želdynų, vandens apsaugą. Kvietė būti neabejingais ir pranešti apie rengiamą, daromą ar padarytą aplinkos apsaugos pažeidimą. Apie skubaus reagavimo pranešimus prašome informuoti skubiosios pagalbos tarnybų tel. 112. Informaciją apie kitus pranešimus galima pateikti adresu: Smolensko g. 15, 03201 Vilnius (207 kab.), el. p. info@aad.am.lt . Gyventojų ir ūkio subjektų naudojimui sukurtas elektroninis įrankis, kuriuo naudojantis galima lengvai ir greitai surasti informaciją apie teisingą pavojingų atliekų rūšiavimą ir tolimesnį tinkamą tokių atliekų tvarkymą. Gamtoje pastebėtas šiukšles ir kitus pažeidimus galima pažymėti ir Aplinkos apsaugos departamento sukurtame interaktyviame žemėlapyje ,,Tvarkau Lietuvą“. Jei žemės sklypas yra ne miškų ūkio paskirties (medžiai auga ne miško žemėje) ir jie nėra priskiriami saugotiniems želdiniams juos galima iškirsti. Sausą žolę, nendres, nukritusius lapus, šiaudus, laukininkystės, daržininkystės, augalinės kilmės liekanas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti (arba kompostavimas gali sąlygoti augalų kenkėjų plitimą) ar kitaip panaudoti, ne arčiau kaip 30 metrų nuo statinių. Deginimas turi būti nuolat stebimas, jį baigus, smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan. Statybines atliekas reikia perduoti tvarkyti turintiems teisę tai daryti atliekų tvarkytojams. Taip pat galima pristatyti į specialias savivaldybių įrengtas atliekų priėmimo ir laikinojo saugojimo aikšteles. Visi, turintys teisę tvarkyti tam tikras atliekas, yra registruojami viešame atliekų tvarkytojų valstybės registre. Kai nėra nustatytas kaltas (užteršęs sklypą) asmuo, žemės sklypo savininkas turi prievolę jo sklype esančias atliekas išrūšiuoti ir perduoti atliekų tvarkytojui. Savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą. Tačiau žemės savininkas turi pareigą įgyvendinti teisės aktų nustatytas žemės, miško ir vandenų apsaugos nuo užteršimo, dirvožemio apsaugos nuo erozijos ir nualinimo, aplinkos apsaugos priemones, kad neblogėtų aplinkos ekologinė būklė. Žemės sklypo savininkas privalo tinkamai vykdyti savo pareigas, siekdamas žemės sklypo apsaugos nuo užteršimo atliekomis. Gyventojams pavojingas atliekas patogiausia priduoti į regioninių atliekų didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (tam tikras kiekis priimamas nemokamai, už viršijantį gali tekti susimokėti). Pasibaigusio galiojimo vaistus galima priduoti bet kurioje vaistinėje. Senus vaistus draudžiama išmesti į bendrų atliekų konteinerius. Naudotas padangas nemokamai iš gyventojų iki 5 vnt. (priklausomai nuo savivaldybės) priima regioninių atliekų tvarkymo centrų didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės. Nemokamai privalo priimti autoservisai, jeigu juose keičia padangas.

Renginyje mokiniai virtualiai mokėsi rūšiuoti namuose dažniausiai randamas atliekas į popieriaus, plastiko, stiklo ir bendrų atliekų konteinerius.

 

Karjeros specialistė Asta Palaimienė

Aplinkos apsauga – kiekvieno iš mūsų reikalas ir pareigaAplinkos apsauga – kiekvieno iš mūsų reikalas ir pareiga

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio