Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba

Konsultavimas

Psichologinė pagalba

Konsultavimas – mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (vaiku) taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais/globėjais, rūpintojais, mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas. Konsultavimas atliekamas tada, kai:
  • Mokinys (vaikas) į psichologą kreipiasi savarankiškai. Jei į psichologą kreipiasi vaikas iki 16 metų, kad būtų galima jį konsultuoti, reikalingas tėvų/globėjų, rūpintojų sutikimas (raštu). Kitu atveju vyksta tik pokalbis su vaiku. Vaikas nuo 16 metų gali būti konsultuojamas be tėvų/globėjų, sutikimo.
  • Prašo mokinio (vaiko) tėvai/globėjai, rūpintojai. Jei kreipiasi tėvai/globėjai, rūpintojai – į pirmąją konsultaciją jie kviečiami vieni. Pirmasis pokalbis padeda suprasti besikreipiančiojo problemą, nutarti, kaip bus galima kartu ją spręsti. Aptariama konsultavimo trukmė ir tęstinumas, susitariama dėl sekančios konsultacijos laiko.
  • Prašo mokytojai (kai gautas tėvų/globėjų, rūpintojų sutikimas). Jei dėl mokinio sunkumų kreipiasi mokytojas, gali būti vykdomos tik paties mokytojo konsultacijos, pateikiant darbo su konkrečiu vaiku rekomendacijas. Mokytojui pageidaujant, kad būtų konsultuojamas mokinys, visų pirma turi būti gautas mokinio tėvų/globėjų, rūpintojų sutikimas raštu.

Tel. (8 381) 58142

arba 8 607 49951

Psichologinis konsultavimas gali būti:

Individualus psichologinis konsultavimas. Konsultuojami vaikai, jo tėvai/globėjai, rūpintojai, mokytojai, kai vaikui:

Sunku bendrauti klasėje, grupėje (jis agresyvus ar priešingai – labai drovus ir pan.);

Sunku laikytis reikalavimų namuose ir mokykloje, darželyje;

Sunku mokytis;

Sunku, patyrus netektį, smurtą;

Dažnai kyla mintys apie mirtį;

Konsultuojama ir dėl kitų vaiko savijautos, bendravimo, mokymosi sunkumų.

Grupinis psichologinis konsultavimas. Konsultuojami įvairaus amžiaus vaikai, jų tėvai/ globėjai, rūpintojai. Grupėje:

Mokoma atsipalaiduoti;

Lavinami bendravimo įgūdžiai (kai vaikas nedrąsus, bijo kalbėti, pasakyti savo nuomonę arba pernelyg aktyvus, agresyvus ir pan.);

Mokoma valdyti stresą;

Mokoma spręsti kilusias problemas, įveikti krizines situacijas;

Mokoma spręsti konfliktus ir pan.

Tėvų konsultavimas grupėse

Efektyvios tėvystės įgūdžių mokymai

Mokymai skirti tėvams (globėjams, rūpintojams, seneliams ar kitiems asmenims, auginantiems ir auklėjantiems vaikus), kurie kartais jaučiasi sutrikę ir nežinantys, kaip elgtis su savo vaikais.
Tikslas:

Suteikti informacijos apie vaiko raidą ir poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais.

Padėti suprasti probleminio vaikų elgesio priežastis bei kas padeda kurti artimesnį bendravimą su vaiku.

Išmokti rodyti vaikui teigiamą dėmesį, taikyti pagyrimus ir apdovanojimus, skirti specialų laiką.

Mokyti atpažinti savo ir vaiko jausmus bei tobulinti jausmų valdymo sudėtingose situacijose įgūdžius.

Padėti suprasti, kodėl kai kurie tėvų naudojami auklėjimo būdai nėra veiksmingi, kaip tinkamai nustatyti ribas ir taisykles, vietoje bausmių vaiko drausminimui naudoti elgesio pasekmes.

Mokymuose gali dalyvauti vienas suaugęs šeimos narys, bet būtų gerai, jei kartu dalyvautų tie suaugusieji, kurie drauge augina vaiką (mama ir tėtis, mama ir močiutė, mama ir patėvis ar kt.) Vaikai šiuose mokymuose dalyvauti negali.

Mokymų forma – trumpos teorinės žinios, įvairios praktinės situacijos. Diskutuodami tarpusavyje tėvai mokysis į kasdienes situacijas pažvelgti kitu žvilgsniu ir ieškoti naujų sprendimo būdų, bandys perprasti vaiko viduje slypinčias emocijas. Tėvai dalinsis patirtimi, mokysis efektyvių bendravimo su vaiku būdų.

Mokymų trukmė: 6 užsiėmimai po 2 valandas vieną kartą per savaitę. Grupėje gali būti nuo 6 iki 12 asmenų.

Konsultacijos yra laisvanoriškos, konfidencialios ir nemokamos.

Dėl psichologinės pagalbos reikia registruotis iš anksto. Registruojama darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00.

Tel. (8 381) 58142

arba 8 607 49951

norėdami surasti sprendimus

Parašykite mums


    privatumo politika

    Norite gauti naujienas el. paštu?

      privatumo politika