Specialioji pedagoginė pagalba

Specialioji pedagoginė pagalba

Informacija

Specialioji pedagoginė pagalba

Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia:

Logopedas:

įvertina mokinio (vaiko) kalbos raidos ypatumus, galias (kalbėjimo ir kalbos gebėjimus) ir sunkumus (kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir sunkumus), specialiuosius ugdymosi poreikius;

konsultuoja sutrikimų šalinimo, prevencijos bei kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo klausimais;

teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams dėl asmenų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymo. Rengia rekomendacijas ir atlieka kitą šviečiamąją (paskaitos, pranešimai ir kt.) veiklą;

veda individualias logopedines pratybas (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar sudėtingais atvejais).

Specialusis pedagogas:

atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) vertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;

konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – mokymosi stiliaus nustatymo, mokymosi strategijų klausimais;

teikia metodinę pagalbą mokytojams tėvams (globėjams, rūpintojams), kaip atpažinti mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymo poreikius ir kaip jam padėti mokykloje, namuose, kokius alternatyvius mokymo būdus, metodus bei priemones taikyti ugdymo procese. Rengia rekomendacijas ir atlieka kitą šviečiamąją (paskaitos, pranešimai ir kt.) veiklą;

veda individualias pratybas (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar sudėtingais atvejais).

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio