Uncategorized @ltIniciatyvių mokytojų klubo (IMK) gerosios patirties sklaidos renginys „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Iniciatyvių mokytojų klubo (IMK) gerosios patirties sklaidos renginys „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba ir rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis birželio 5 dieną organizavo susitikimą su Biržų rajono švietimo pagalbos specialistais.

Abiejų rajonų specialistai dalijosi savo gerąja darbo patirtimi skaitydami pranešimus, diskutuodami, atlikdami praktines užduotis. Renginyje buvo skaitomi pranešimai įtraukiojo ugdymo tematika: ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų vertinimo iššūkiai įtraukiojo ugdymo kontekste“ (Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos logopedė Gitana Skiauterienė), „Įtraukusis ugdymas per projektinę veiklą“ (Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos logopedė Ridita Tveretnevienė), „Meno terapija (EBRU) įtraukiojo ugdymo kontekste“ (darželio ,,Žilvitis“ logopedė Viktorija Jurkėnaitė), „Įtraukusis ugdymas per projektinę veiklą ,,Sveikata visus metus“ (Antano Baranausko pagrindinės mokyklos daugiafunkcio centro specialiosios pedagogės Eglė Milaknienė ir Asta Kalinauskienė), „Edukacinio renginio „Rudens taku“ veikla“ (Biržų lopšelio-darželio „Genys“ logopedė Livija Samuilovaitė), „Kaip romai mokosi lietuvių kalbos“ (Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos specialioji pedagogė Vilma Žvybienė ir logopedė Vida Uginčienė). Reflektuojant pranešimuose aptartas veiklas ir jų rezultatus vyko diskusija, pedagogai dalijosi savo darbo problemomis ir sėkmėmis.

Dalijimasis gerąja darbo patirtimi – vienas svarbiausių šiuolaikinio pedagogo veiklos krypčių, leidžiančių ne tik tobulėti pačiam pedagogui, tačiau sudarančių sąlygas savo žinias ir įgūdžius perteikti kitiems. Juk teigiami pokyčiai vyksta tada, kai bendram tikslui susitelkiame visi.

Iniciatyvių mokytojų klubo (IMK) gerosios patirties sklaidos renginys „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“Iniciatyvių mokytojų klubo (IMK) gerosios patirties sklaidos renginys „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“Iniciatyvių mokytojų klubo (IMK) gerosios patirties sklaidos renginys „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“Iniciatyvių mokytojų klubo (IMK) gerosios patirties sklaidos renginys „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“Iniciatyvių mokytojų klubo (IMK) gerosios patirties sklaidos renginys „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“Iniciatyvių mokytojų klubo (IMK) gerosios patirties sklaidos renginys „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio