NaujienosInteraktyvios mokymosi priemonės – anglų kalbos įgūdžių tobulinimui

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Interaktyvios mokymosi priemonės – anglų kalbos įgūdžių tobulinimui

 

Anykščių  švietimo pagalbos tarnyba 2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn. įgyvendino  Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis projektą ,,Tobulėkime kartu“, skirtą tobulinti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi teikėjų komunikavimo užsienio (anglų) kompetencijas. Anykščių rajone neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas teikia 23 tiekėjai, kurie yra Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2021–2023 metams įgyvendintojai (Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 18 d. sprendimas Nr. 1-TS-97). Tiekėjai inicijuoja ir įgyvendina įvairių  savivaldybės gyventojų grupių poreikius atitinkančio neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi priemones. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi tiekėjams svarbu tobulinti komunikavimo užsienio kalba kompetencijas, nes gebėjimas komunikuoti užsienio kalba aktualus, rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus ar plėtojant partnerystės tinklus su užsienio šalių partneriais. Taip pat anglų kalbos mokėjimas teikia galimybių tiesiogiai naudotis įvairiais informacijos šaltiniais: Interneto ir kitų medijų ištekliais, mokslo ir kita literatūra, įgalina skaityti originalo kalba grožinės literatūros kūrinius. Tai teikia asmeniui galimybių įvairiapusiai tobulėti, turėti platų akiratį, naudotis kultūros vertybėmis ir kitais šaltiniais.

Projekto metu buvo įgyvendintos 3 kvalifikacijos tobulinimo programos, kuriose dalyvavo Anykščių rajono besimokantieji. Programų metu dalyviai gilino anglų kalbos žinias pagal anglų kalbos mokėjimo lygius.

Besimokančiuosius skatiname nesustoti ir tobulinti žinias savarankiškai. Projekto lėšomis įsigyti skaitmeniniai vadovėliai anglų kalbos mokymuisi virtualioje erdvėje. Jei susidomėjote, rašykite el. paštu: info@anyksciuspt.lt gausite prisijungimo kodus ir galėsite mokytis bei tobulinti anglų kalbos gebėjimus nuo pačių elementariausių iki sudėtingiausių tekstų, užduočių.

 

                                                                        Anykščių švietimo pagalbos tarnybos informacija

Norite gauti naujienas el. paštu?

    privatumo politika