Uncategorized @ltIšmokstame darydami

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Išmokstame darydami

Spartaus technologijų vystymosi amžiuje ir žinių visuomenėje vis daugiau svarbos įgyja žinių kūrimo ir taikymo gebėjimai, o kūrybiškumas, inovatyvumas ir verslumas turi vis didesnę reikšmę. Tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvos moksleiviams nėra pakankamai patrauklios gamtos mokslų, technologinės, informacinių technologijų mokslų karjeros perspektyvos, jų mokymosi rezultatai šiuose dalykuose yra silpni, todėl mažai kas renkasi šių mokslų studijas, nors, pasak statistikos, viena iš paklausiausių profesijų grupių pastaruoju metu yra inžinerijos: mechanikos, elektronikos, elektros, statybos inžinieriai ir IT sektoriaus taikomųjų programų kūrėjai, programuotojai ir sistemų analitikai.
Šią problemą turėtų padėti spręsti Lietuvoje besikuriantys STEAM (Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) atviros prieigos centrai. Kaip sufleruoja pats pavadinimas, šių centrų tikslas ugdyti mokinių gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų, taip pat kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, stiprinti dalykines ir tarpdalykines kompetencijas, praktinius gebėjimus, gerinti pasiekimus, tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM mokslų srityse.
Į vieną iš tokių centrų – Utenos atviros prieigos STEAM centrą – siekdama metodinės veiklos plėtojimo bei tobulinimo ir ieškodama ugdymo modernizavimo būdų Švietimo pagalbos tarnyba sausio 5 dieną pakvietė Anykščių rajono ugdymo įstaigų Metodinės tarybos nares. Centro vadovas Darius Varanius supažindino su šio centro istorija ir papasakojo, kad jis įkurtas viename iš garbingą Utenos miesto kilmės istoriją menančiame pastate, Utenos dvare, kuriame dar nuo XX amžiaus antrojo dešimtmečio veikė inovatyvi švietimo įstaiga ir buvo organizuojami mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai. Dvaro rūmai yra šio krašto istorijai, identiteto formavimui ir išsaugojimui svarbus objektas, kuriame veikė 1907 metais įkurta „Saulės“ gimnazija, išugdžiusi nemažai įžymių Lietuvą garsinusių žmonių, tokių kaip A. Šapoka, A. Nyka-Niliūnas, E. Šimkūnaitė, J. Valančiūnas ir kiti.
Utenos STEAM atviros prieigos centre mokiniai turi galimybę susipažinti su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, savarankiškai eksperimentuoti ir kurti, Utenos regiono gamtos mokslų mokytojai – plėtoti ir tobulinti dalykines kompetencijas, visuomenė – susipažinti su moksliniais tyrimais, inovacijomis, darnaus vystymosi idėjomis. Metodinės išvykos dalyvės lankėsi keturiose centro laboratorijose – astronomijos ir aeronautikos, chemijos ir biologijos, fizikos inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų, kur susipažino su laboratorijų įranga, praktinių tiriamųjų darbų bei edukacijų programa, o kai kuriuos darbus išbandė ir pačios.
Pirmojoje laboratorijoje susipažinome su dviem moderniais teleskopais, milžinišku kompiuterio pagalba valdomu dronu, kuriuo galima transportuoti įvairiausius daiktus, netgi mini palydovą. Chemijos laboratorijoje pasigaminome natūralaus lūpų balzamo, o užsiėmimo vedėjos išsamiai papasakojo apie įvairaus mokinių amžiaus grupėms galimus čia atlikti tiriamuosius darbus: tai ir „Kristalų mikropasaulis“, ir „Mielių lenktynės“, ir „Cheminių medžiagų kelionė ląstelėje“, ir „Dirbtinis inkstas“ bei daugelis kitų, dar labiau intriguojančiais pavadinimais, eksperimentų. Fizikos laboratorijoje stebėjome atliekamus iš pirmo žvilgsnio paprastus, tačiau labia įdomius optikos bei kitų fizikos sričių eksperimentus. Robotikos ir informacinių technologijų laboratorijoje išbandėme robotus, valdomus telefone įdiegtais pulteliais, žaidėme su jais krepšinį. Konstravome fizikos „Lego“, jungėme detales vieną su kita pagal brėžinį, kad pagaminę baterijas uždegtume lemputę.
Išvykos dalyvėms netrūko entuziazmo bei susidomėjimo, ir dar bebūnant pačiame centre gimė įvairių minčių, kaip pasidalinti gerąja patirtimi su kolegomis, kaip atvežti čia mokinius. Užsiėmimų metu buvo pabrėžiama, kad STEAM veiklos siejamos su Atnaujinto ugdymo bendrosiomis programomis, kuriose daugiau dėmesio skiriama integruojamam ugdymo turiniui, o 30 procentų dalyko pamokų mokytojai gali vesti kitose erdvėse, atitinkamai pritaikydami turinį. Tam puikiai pasitarnauja STEAM centro laboratorijos su jų įranga ir siūlomi tiriamieji darbai, edukaciniai užsiėmimai. STEAM centre įveiklinama tam pritaikyta erdvė, mokyklos galli įgyvendinti ilgalaikius projektus, mokytojai – tobulinti STEAM kompetencijas, kurti naujas ir kitokias ugdymo formas bei naujas STEAM ugdymo priemones. Mokymasis per patirtį, praktinį darbą skatina mokinių domėjimąsi, yra patrauklesnis, priimtimesnis, o kartu atneša geresnių rezultatų. Juk, pasak Aristotelio, „viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami.“

Išmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydamiIšmokstame darydami

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio