NaujienosĮtraukiojo ugdymo renginys „Aš garsų ir raidžių pasaulyje“

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Įtraukiojo ugdymo renginys „Aš garsų ir raidžių pasaulyje“

Anykščių rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis nuolat ieško įvairesnių, inovatyvesnių mokymo(si) metodų bei formų vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Mūsų rajone organizuojamos viktorinos, konkursai, parodos, projektinės veiklos, padedančios įtraukti skirtingų gebėjimų vaikus, švietimo pagalbos mokiniui specialistus ir jų mokytojus. Specialistai dalinasi savo gerąja darbo patirtimi ne tik metodinių dienų metu, bet ir veda atviras veiklas, kurios jau tapo metodinio būrelio tradicija.
Šį kartą stebėjome logopedės ekspertės Raimondos Kirvėlienės įtraukiojo ugdymo renginį pradinių klasių mokiniams „Aš garsų ir raidžių pasaulyje“, kuris vyko gegužės 22 d. Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje. Į renginį buvo pakviesti ir mokinių tėveliai, kurie nuolat geranoriškai bendradarbiaudami su gimnazijos logopede įsitraukia į mokinių ugdymo(si) procesą. Susirinkusius dalyvius ir svečius pasveikino Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Gvozdaitė.
Renginio tikslas – atskleisti skirtingų gebėjimų mokinių kalbinių įgūdžių pažangą dirbant komandoje su pradinių klasių mokytojais, logopedu, specialiuoju pedagogu ir tėvais. Vaikai, pasipuošę spalvotomis emblemomis, pasiskirstė į „Saulučių“, „Debesėlių“, „Medelių“ ir „Gėlyčių“ komandas, kurias sudarė skirtingų klasių mokiniai. Gražiai bendradarbiaudami komandose vaikai atliko individualias ir grupines užduotis, kurios atskleidė skirtingų gebėjimų vaikų kalbinių sričių (išmoktų garsų, žodžio garsinės analizės ir sintezės igūdžių, žodyno, rašymo, skaitymo, kalbos gramatinio taisyklingumo ir rišliosios kalbos) kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. Logopedė R. Kirvėlienė renginyje taikė pokalbio, aiškinimo, demonstravimo, multisensorinį ir kitus ugdymo metodus. Suteikus galimybę komandose pasiskirstyti užduotimis pagal savo gebėjimus, puikiai atsiskleidė mokinių mokėjimo mokytis kompetencija. Renginio metu palaipsniui atsiskleidė mokinių gebėjimas ne tik dirbti komandoje, pagelbėti draugui, bet ir mokėjimas naudotis pratybų metu logopedės sukurta simbolių ir kriterijų atliktų užduočių (-įsi)vertinimo sistema.
Renginį stebėjusi Anykščių švietimo pagalbos tarnybos direktorė Vita Abraškevičienė pasidžiaugė mokinių susikaupimu, stropumu atliekant įvairias užduotis, patirtomis geromis emocijomis. Direktorė negailėjo gražaus žodžio tėveliams, kurie įsitraukia į ugdymo(si) procesą ir bendradarbiauja su gimnazijos logopede. Savo ruožtu tėveliai išreiškė padėką specialistei už kantrią, nuoširdžią ir profesionalią pagalbą jų vaikams.
Įtraukiojo ugdymo renginys „Aš garsų ir raidžių pasaulyje“   Įtraukiojo ugdymo renginys „Aš garsų ir raidžių pasaulyje“

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio