NaujienosMokinių savipagalbos klubo ,,Bandyk, atrask, mąstyk“ (BAM) veiklos

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Mokinių savipagalbos klubo ,,Bandyk, atrask, mąstyk“ (BAM) veiklos

Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje veikia mokinių klubas, skirtas vaikų turiningo užimtumo skatinimui neformaliojo švietimo veiklose po pamokų bei atostogų metu.

2021 m. liepos–gruodžio mėnesiais švietimo pagalbos tarnyba organizavo Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų strateginio veiklos plano priemonės Nr. 6.1.2.06  ,,Vaikų užimtumo didinimas“ projektą ,,Mokinių savipagalbos klubas ,,Bandyk, atrask, mąstyk“ (BAM), kuriame dalyvavo 24 mokiniai. Kiekvieną savaitę buvo vedami užsiėmimai, skirti kritinio mąstymo, problemų sprendimui, taip pat mokiniams buvo siūloma dalyvauti dailės terapijos užsiėmimuose, mokomasi bendrauti ir bendradarbiauti,  išreikšti savo jausmus, emocijas dailės priemonių pagalba

 Šiuos užsiėmimus papildė 5 edukacinės veiklos, kurios buvo vykdomos skirtingose socioedukacinėse aplinkose: labirintų parke, Anykščių regioniniame parke, Angelų muziejuje-Sakralinio meno centre, muziejuje.

Programos veiklos orientuotos į socialinę riziką patiriančių šeimų ir mokinių, turinčių specialiųjų poreikių sąlygų gerinimą, sudarant sąlygas kokybiškam, socialiai teisingam ir lygias galimybes užtikrinančiam visapusiškam kiekvieno vaiko ugdymui(si)  saugioje aplinkoje po pamokų bei atostogų metu. Tikimasi, kad vykdomos veiklos padėjo  įveikti ne tik mokymosi, bet ir socialinius, psichologinius sunkumus, skatino palankiau žiūrėti į mokyklą, suprasti mokymosi naudą, pagerinti bendravimo ir bendradarbiavimo, socialiniai, kritinio mąstymo įgūdžiai; ugdoma pagarba gimtojo krašto vertybių ir tradicijų puoselėjimui ir pažinimui.

Norite gauti naujienas el. paštu?

    privatumo politika