Uncategorized @ltPatirtis yra geriausias mokytojas

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Patirtis yra geriausias mokytojas

Logopedai padeda vaikams, turintiems kalbos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, išmokti pagal galimybes bei gebėjimus visavertiškai komunikuoti tiek sakytine, tiek rašytine kalba. Naudodamiesi savo stebėjimais, veiklos analize ir idėjomis, logopedai kuria metodines priemones, šioje srityje turi daug profesinės patirties ir atradimų, kuriais gruodžio 6 dieną Švietimo pagalbos tarnyboje vykusiame rajono logopedų metodinio būrelio pasitarime „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų logopedų aktualijos ir gerosios darbo patirties sklaida“ pasidalino su kolegomis.

Rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bei mokyklų logopedės aptarė fonetinių kalbėjimo sutrikimų ir fonologinių kalbos sutrikimų klasifikaciją, įvairių garsų tarimo trūkumų koregavimo būdus, mokymo metodus ir priemones, pasidžiaugė sėkmėmis įveikiant kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Visos logopedės sutiko, jog komunikacijos ugdymo procesas neįsivaizduojamas be mokinio motyvacijos skatinimo. Nedidelis užsiėmimų skaičius dažnai neleidžia pasiekti efektyvesnių rezultatų, todėl bendradarbiavimas su tėvais ir pedagogais įvardintas kaip būtinas komunikacijos ugdymo elementas, siekiant ugdymo veiklų tęstinumo. Vaiko kalbos vystymasis ir raiška prasideda jam augant šeimoje. Kuo labiau tėvai įsitraukia į bendrą darbą ugdant kalbą, tuo greičiau pasiekiami norimi rezultatai. Bendradarbiauti su tėvais logopedai siekia įvairiais būdais: organizuoja atvirų durų renginius, dalyvauja tėvų susirinkimuose, vykdo prevencinį darbą su dvejų–trejų metų vaikų tėvais, suteikia individualias konsultacijas ir panašiai. Puikus bendradarbiavimo būdas – dalyvavimas respublikiniuose projektuose, skirtuose logopedams, vaikams ir jų tėvams.

Džiugu, kad rajono ugdymo įstaigų logopedai geba prisitaikyti šiandienos nuolatinėje kaitoje bei neapibrėžtume ir dalinasi savo gerąja patirtimi. Juk, pasak Cicerono, „patirtis yra geriausias mokytojas.“

Patirtis yra geriausias mokytojas

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio