NaujienosProjektas „Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo kompetencijų ugdymo programa“

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Projektas „Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo kompetencijų ugdymo programa“

Asociacija „Obuolio“ bendruomenė kartu su partneriais – Anykščių Antano Vienuolio progimnazija ir Anykščių švietimo pagalbos tarnyba – parengė ir įgyvendino kvalifikacijos tobulinimo programą „Socialinės medijos“ (40 ak. val.), skirtą bendruomenės narių inovatyvių socialinių medijų panaudojimo kompetencijų ugdymui. Mokytojams ji buvo organizuota kontaktiniu būdu, dalyvavo 39 dalyviai, mokinių tėvai šioje programoje dėl pasikeitusių sąlygų karantino laikotarpiu, dalyvavo nuotoliniu būdu, 26 dalyviai.

Išleista 100 vienetų kalendorių saugaus socialinių medijų naudojimo tematika. Surengta 10 bendruomenės suėjimų 5–8 klasėse, kuriuose buvo diskutuojama apie saugų interneto naudojimą, saugias socialines medijas, buvo organizuotas piešinių konkursas, atrinkti piešiniai kalendoriaus iliustracijoms, kiti dalyviai rinko citatas ir patarimus.

Bendruomenės nariai įgijo žinių apie medijų raštingumą, programa padėjo suvokti medijų vaidmenį ir funkcijas demokratinėje visuomenėje, suprasti sąlygas, kuriomis medijos gali atlikti savo funkcijas; kritiškai vertinti medijų turinį; bendradarbiauti su medijomis skleidžiant demokratiją ir išreiškiant save; turėti įgūdžių (ir naudoti IT) turiniui sukurti. Įgytas žinias ir gebėjimus bendruomenės nariai taikys su mokiniais, kiekvienais metais prisimenant saugias ir atsakingas medijų naudojimo formas. Visus 2021 metus kiekviename kalendoriaus lapelyje dalyviai ras priminimus teksto citatose ir vaizdo piešiniuose.

 

Projektas „Kritinio mąstymo bei medijų raštingumo kompetencijų ugdymo programa“

finansuojamas pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 metų veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.09  „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“

Projektą parengė ir įgyvendino: Asociacija „Obuolio“ bendruomenė

Projekto partneriai:

 

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

Tel. (8 381) 50861

El. p. avp.anyksciai@gmail.com

www.avienuolis.anyksciai.lm.lt

 

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Tel. (8 381) 58142, mob. 8 607 49951

El. p. info@anyksciuspt.lt

www.anyksciuspt.lt

 

Anykščių rajono savivaldybė

Tel. (8 381) 58035

El. p. info@anyksciai.lt

www.anyksciai.lt

Norite gauti naujienas el. paštu?

    privatumo politika