NaujienosSocialinis darbas yra profesinė veikla, kuri skirta padėti žmonėms

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Socialinis darbas yra profesinė veikla, kuri skirta padėti žmonėms

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje, organizuojant profesinio orientavimo užsiėmimus, lankėsi Anykščių rajono socialinių paslaugų centro specialistė Vilma Kazlovienė. Vyresnių klasių mokiniams ji pristatė, kas yra socialinis darbas, supažindino su socialinio darbuotojo specialybe bei pakankamai senomis šios profesijos ištakomis.

Socialinis darbas yra profesinė veikla, kuri skirta padėti žmonėms, šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais per santykį su aplinka. Socialiniame darbe ypač didelę reikšmę turi asmens ar šeimos atsparumo iššūkiams stiprinimas, savarankiškumo ir atsakomybės ugdymas. Socialinis darbas, kaip profesija, susiformavo XX amžiaus pradžioje. Lietuvoje socialinio darbo, kaip profesijos, formavimasis siejamas su nepriklausomybės atgavimu 1990 m.

Lietuvoje socialinių paslaugų srityje dirba per 14 tūkst. darbuotojų. Biudžetinėse įstaigose, seniūnijose bei  vaikų globos namuose dirba apie 2 tūkst. socialinių darbuotojų. Socialinių paslaugų įstaigose dirba socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai ir kiti socialinių paslaugų srities darbuotojai. Šiuolaikinėje visuomenėje socialinis darbuotojas tai – socialinės aplinkos tyrėjas, socialinių pokyčių skatintojas ir socialinio gyvenimo vadybininkas. Socialinį darbą Lietuvoje išskirtinai dirba tik socialiniai darbuotojai, kurie turi būti įgiję profesinio bakalauro, bakalauro, magistro socialinių mokslų kvalifikacinį laipsnį. Vilma Kazlovienė pateikė informaciją, kur Lietuvoje galima studijuoti socialinį darbą: universitetuose – Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Mykolo Romerio universitete, Klaipėdos universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje; kolegijose – Vilniaus kolegijoje, Kauno kolegijoje, Marijampolės kolegijoje, Panevėžio kolegijoje, Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, Utenos kolegijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Šv. Ignaco Lojokos kolegijoje, Kolpingo kolegijoje. Kasmet socialinio darbo studijas šalies aukštosiose mokyklose baigia apie 200 absolventų.

Specialistė rekomendavo „prisimatuoti“ socialinio darbo specialybę savanoriaujant.

Vilma Kazlovienė Anykščių rajono socialinių paslaugų centro vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas pristatėne tik mokiniams, bet ir gimnazijų darbuotojams. Centro darbuotojai teikia bendrąsias socialines paslaugas, socialinės priežiūros paslaugas, intensyvią krizių įveikimo pagalbą, individualios priežiūros paslaugą, pagalbos į namus paslaugą, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą, laikino atokvėpio paslaugą, asmeninės higienos paslaugą.

Karjeros specialistė Asta Palaimienė

Socialinis darbas yra profesinė veikla, kuri skirta padėti žmonėms     Socialinis darbas yra profesinė veikla, kuri skirta padėti žmonėms

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio