NaujienosVasaros vaikų stovykla BAM

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Vasaros vaikų stovykla BAM

Baigiantis mokinių vasaros atostogoms, rugpjūčio 19–27 dienomis, Anykščių švietimo pagalbos tarnyba vykdė vaikų vasaros stovyklą BAM (,,Bandyk, atrask, mąstyk“). Stovyklos veiklose dalyvavo 40 mokinių iš Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos, Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos Viešintų skyriaus, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos Debeikių skyriaus ir Anykščių rajono Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro Traupio skyriaus. Stovyklos užsiėmimai buvo skirti 5–6 kl. mokiniams iš penkių Anykščių r. bendrojo ugdymo mokyklų, mažinti mokinių mokymosi praradimus, patirtus dėl COVID-19, didinti mokymosi motyvaciją, stiprinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius matematikos, gamtos mokslų ir kalbų srityse.

Stovyklos metu mokiniai dalyvavo įvairiose edukacinėse veiklose. Siekiant suteikti matematinių žinių buvo surengti matematiniai galvosūkiai ir orientacinės varžybos Anykščių labirintų parko teritorijoje, Skapiškių k., Anykščių r. Veiklos buvo vykdomos labirintų parke pagal matematikos mokytojo parengtas integruotas užduotis: mokiniai atliko erdvines, orientacines užduotis, mokėsi spręsti iškilusias problemas, bendradarbiauti.

Mokiniams surengti užsiėmimai ir kalbos ugdymui – „Literatūriniai Anykščiai“. Mokiniai buvo pakviesti dalyvauti A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus edukacinėje programoje „Po klėtelės stogu“, Bronės Buivydaitės muziejaus edukacinėje programoje „Auksinis batelis“, vyko literatūriniai skaitymai ir gerumo pamokos rašytojo Jono Biliūno sodyboje-muziejuje Niūronių k. Edukacinių programų veiklos integruotos su lietuvių k. mokytojo parengtomis užduotimis. Mokiniai ne tik plačiau susipažino su Anykščių krašto turtingu literatūriniu paveldu, bet buvo skatinamas susidomėjimas įvairių tekstų skaitymu, ugdomi kalbiniai gebėjimai ir įgūdžiai, siekiama plėtoti sudėtingesnį žodyną, kurti rišlų tekstą, pasakojimą, gerinti skaitymo, teksto supratimo, interpretavimo gebėjimus.

Gamtamokslinio ugdymo skatinimui mokiniai buvo pakviesti dalyvauti Anykščių regioninio parko edukacinėje programoje „Pažintis su Anykščių regioninio parko gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis“. Mokiniams daug įspūdžių paliko dviračių žygis lankant regioninio parko objektus, atliekant praktines užduotis. Taip pat plečiant gamtamokslinio ugdymo gebėjimus mokiniai dalyvavo edukacinėse programose „Paukščių kaime“ (Cijonų k., Ignalinos r.) ir „Triušiukų slėnis“ (Saldutiškio k., Utenos r.) bei atliko integruotas biologijos dalyko užduotis gamtoje. Stovyklos metu vyko užsiėmimai socialinių emocinių kompetencijų ugdymui, užsiėmimai fizinio aktyvumo skatinimui.

Labai džiugu, kad į stovyklos vykdomas veiklas įsitraukė nemaža dalis mokytojų-savanorių, kurie rengė užduotis, organizavo ir vedė užsiėmimus. Nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams, stovyklų vadovams, mokyklų vairuotojams prisidėjusiems prie sėkmingo ir turiningo mokinių laisvalaikio ir užimtumo.

Tariame ačiū mokiniams, dalyvavusiems stovykloje ir linkime artėjančiais mokslo metais nebijoti bandyti, daug atrasti ir pozityviai bei kritiškai mąstyti!

 

Daugiau akimirkų iš stovyklos rasite čia.

 

Anykščių švietimo pagalbos tarnybos informacija

 

Norite gauti naujienas el. paštu?

    privatumo politika