Uncategorized @lt„Žmogus yra tikroji vertė ir kaina“ (J. Mekas)

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

„Žmogus yra tikroji vertė ir kaina“ (J. Mekas)

Rugsėjo 15 dieną įvyko Anykščių rajono pedagogų Metodinės tarybos posėdis.

Posėdžio dalyviai rinkosi Angelų muziejuje-Sakralinio meno centre. Čia apžiūrėjome fotografijų parodą „Semeniškių idilės“, skirtą Jono Meko 100-mečiui paminėti. Parodoje eksponuojamos fotografų A. Sutkaus, A. Kunčiaus, V. Kapočiaus bei J. Meko žmonos H. Melton užfiksuotos akimirkos iš pirmųjų J. Meko sugrįžimų į Lietuvą sovietmečiu. Sugrįžimų dvasią galima dar labiau pajusti klausantis parodoje leidžiamo garso įrašo, kuriame pats J. Mekas skaito savo eilėraščių rinkinį „Semeniškių idilės“. Su šia pasaulinio garso asmenybe supažindino muziejaus edukatorės. Bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė, J. Biliūno bibliotekos vedėja, „Kino klubo“ vadovė Renata Miškinienė jautriai ir išraiškingai atskleidė kai kuriuos menininko gyvenimo momentus bei savitą jo filosofiją. J. Mekas, kurio kūryba ir veikla padarė didelę įtaką pasaulio avangardinio kino raidai, savo filmuose išreiškia protestą prieš meną, vaizduojantį dramatiškus, svarbius įvykius, ir siekia parodyti žmogų kasdienybėje, atskleisti jo jausmus, emocijas, išaukštinti nereikšmingus gyvenimo momentus.

Peržiūrėjus dokumentinį filmą apie vieną iš menininko sugrįžimų į tėviškę, muziejaus edukatorės pristatė Sakralinio meno centre organizuojamus užsiėmimus.  Renginio dalyvės žavėjosi sukurtais atvirukais, medinėmis ikonėlėmis, miniatiūriniais stiklo vitražais, Sapnų angelais. „Nepamirškite daryti gera ir dalintis su kitais,“ – sakoma Biblijoje. Atvirumas gyvenimui ir pasauliui, domėjimasis ir pažinimas – tai ir J. Meko filosofijos dalis. Mokytojui gerosios patirties perėmimas ir dalijimasis ja su visa bendruomene taip pat yra vienas iš svarbiausių mokymosi ir tobulėjimo kelių.

Pokalbis apie profesinį tobulėjimą, nuveiktus ir būsimus darbus buvo pratęstas L. ir St. Didžiulių viešojoje bibliotekoje. Švietimo skyriaus vedėja Jurgita Banienė supažindino metodinių būrelių pirmininkus su šalies ir rajono švietimo prioritetais, pabrėžė mokyklos, kaip vietos, kurioje kiekvienas privalo turėti galimybę augti ir tobulėti, vaidmenį, pagarbos ir pasitikėjimo mokytoju svarbą. Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Vesta Berkmanienė apžvelgė praėjusių mokslo metų mokytojų metodinių būrelių veiklą, atkreipdama dėmesį į jos dermę su švietimo prioritetais. Per mokslo metus buvo organizuota ir įvykdyta daug reikšmingų renginių, pedagogai dalyvavo paskaitose, seminaruose, metodinėse dienose ir išvykose, kūrė metodinę medžiagą bei dalijosi ja. Svarbus kiekvienas mokytojų nuveiktas darbas, nes, pasak Motinos Teresės, „kartais mums atrodo, kad tai, ką darome, tik lašas jūroje. Bet jūra būtų mažesnė, jei jai trūkto to lašo.“

Švietimo tarnybos direktorė Vita Abraškevičienė pasidžiaugė jau dvejus metus veikiančiu Iniciatyvių mokytojų klubu, kuris, pratęsdamas projekto „Lyderių laikas“ inicijuotus pokyčius, telkia mokytojus siekti mokinių mokymosi pažangos, dalydamasis lyderyste su kolegomis. Direktorė pakvietė pedagogus registruoti savo narystę klube ir toliau tobulėti bei skleisti gerąją patirtį. Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Daiva Žiogienė informavo dalyvius apie kvalifikacijos tobulinimo renginius bei rajoninių renginių organizavimo tvarką.

Posėdžio pabaigoje Metodinės tarybos pirmininkė Dangira Nefienė pakvietė būrelių pirmininkus į planuojamą metodinę išvyką į Biržų kraštą „Jono Meko keliais“. Šios kelionės tikslas – artimiau pažinti šio garsaus visame pasaulyje menininko, avangardinio kino kūrėjo, ryškios asmenybės, tikro dvasios aristokrato gyvenimą ir kūrybą. Juk, kaip sake pats menininkas, „ gyventi reikia be formulių, būti atviram – o tai ir nėra formulė. Neuždaryti langų, durų, žiūrėti, kas dedasi, pažinti, ko nepažįsti, nežinai. Reikia domėtis, žiūrėti, nenuneigti.“

„Žmogus yra tikroji vertė ir kaina“ (J. Mekas)„Žmogus yra tikroji vertė ir kaina“ (J. Mekas)„Žmogus yra tikroji vertė ir kaina“ (J. Mekas)„Žmogus yra tikroji vertė ir kaina“ (J. Mekas)„Žmogus yra tikroji vertė ir kaina“ (J. Mekas)

 

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio