Uncategorized @ltKad nepamirštum ir suprastum

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Kad nepamirštum ir suprastum

Kalba – viena būtiniausių sąlygų vystytis harmoningai vaiko asmenybei. Priešmokyklinis amžius yra ypač svarbus kalbinės brandos ir kalbinio pasirengimo mokyklai požiūriu. Šiame amžiaus tarpsnyje natūraliai formuojasi vaiko individualus kalbėjimo ir saviraiškos stilius, gimtosios kalbos ir jos struktūros intuityvus pajautimas. Siekiant sėkmingo kalbinių gebėjimų vystymosi, labai svarbu formuoti vaiko požiūrį į tai, jog pagrindinė ir labai svarbi bendravimo priemonė yra kalba. Svarbu skatinti vaiko norą kalbėti, bendrauti, kurti ir išreikšti save.

Toks ir buvo balandžio 17 dieną Švietimo pagalbos tarnyboje vykusios Anykščių rajono ugdymo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbos viktorinos „Mano kelias į kalbos pasaulį“ tikslas – ugdyti skirtingų kalbinių gebėjimų vaikų komunikavimo, skaitmeninę, socialinę emocinę ir kūrybiškumo kompetencijas. Jau šeštus metus šį renginį organizuoja Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos logopedė ekspertė Raimonda Kirvėlienė ir Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ logopedė metodininkė, specialioji pedagogė Viktorija Jurkėnaitė. Viktorinoje dalyvavo keturios komandos iš Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos, Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“, Anykščių lopšelio-darželio „Eglutė“ ir Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos. Šiemet kelias į kalbos pasaulį nebuvo lengvas, tačiau viktorinos dalyviai drąsiai įveikė kliūtis, atliko įvairias kalbos užduotis ir buvo pagerbti bei apdovanoti.

Džiaugiamės šiuo gražiu renginiu ir dėkojame visiems jo dalyviams – ir vaikams, ir juos ruošusioms bei lydėjusioms mokytojoms, ir viktorinos komisijai, ir, žinoma, nepailstančioms išradingoms organizatorėms. Norint sudominti vaikus, sužadinti jų smalsumą, išjudinti kūrybiškumą ir uždegti noru veikti, žaidimas yra vienas stipriausių metodų. Kaip pasakė anglų teologas Viljamas Templas, „papasakok man – ir aš pamiršiu; parodyk man – ir aš prisiminsiu; įtrauk mane – ir aš suprasiu.“

Kad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastumKad nepamirštum ir suprastum

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio