Uncategorized @ltMaži žingsneliai

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

Maži žingsneliai

Spalio 30 dieną vyko Švietimo pagalbos tarnybos surengta konferencija „Atnaujinto ugdymo turinio kelias: sėkmės, ieškojimai, atradimai“, kurioje pedagoginė bendruomenė ieškojo atsakymų į rūpimus klausimus, dalijosi vertinga patirtimi, įžvalgomis. Renginys vyko Menų inkubatoriuje, jame dalyvavo 132 dalyviai iš Anykščių, Vilniaus, Klaipėdos. Jaukią konferencijos aplinką padėjo sukurti Meno mokyklos mokinių Elžbietos Bugailiškytės ir Ugnės Timukaitės (gitaros mokytojas J. Kanaporis) muzikinis duetas.

Konferencijos dalyvius pasveikino Anykščių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti švietimo skyriaus vedėjo funkcijas, Nijolė Pranckevičienė. Ji padėkojo organizatoriams ir pranešėjams už iniciatyvą svarstyti ugdymo turinio permainas ir kaitą, palinkėjo prasmingo darbo.

Konferenciją pradėjo pranešėjos iš Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo departamento. Ugdymo turinio skyriaus specialistė Eglė Vaivadienė savo pranešime „Atnaujintas ugdymo turinys: kaip įgyvendinti?“ akcentavo ugdymo turinio atnaujinimo prasmės bei motyvacijos paieškas, įgyvendinimo būdus. Ugdymo įvairovės skyriaus specialistės Ana Pavilovič-Jančis ir Asta Lauciuvienė pranešime „Įtraukties švietime aktualijos. Universalaus dizaino galimybės ugdymo praktikoje“ aptarė pagrindinės įtraukiojo ugdymo idėjos – visaverčio kiekvieno mokinio dalyvavimo ugdymo procese – praktinį įgyvendinimą. Gerąja patirtimi apie tai, kaip ramiai, be didelės įtampos pasirengė atnaujintų programų įgyvendinimui ir jį pradėjo, dalijosi Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos direktorė, Lietuvos mokyklų asociacijos narė Vilija Prižgintienė, skaičiusi pranešimą „Atnaujintos ugdymo programos – Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos patirtys“. Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ neuroedukatorė ir neuropraktikė Rėda Grigaitienė savo pranešime „Pokytis ir naujovė – ar gali padėti neuroedukacija?“ kalbėjo apie pasirengimą pokyčiams, kurie neišvengiami šių dienų pasaulyje.

Po pietų pertraukos patirtimi, gerąja praktika, įžvalgomis įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį dalijosi Anykščių savivadybės ugdymo įstaigų mokytojai. Jų pranešimų temos buvo susijusios su mokyklų bendruomenėms, metodinių būrelių nariams iškilusiomis problemomis ir klausimais. J. Biliūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Dalia Andriuškevičienė savo pranešime „UTA: utopija ir realybė“ vaizdžiai aptarė naujovių įgyvendinimo literatūros pamokose realijas. J. Biliūno gimnazijos fizikos ir informatikos mokytoja metodininkė Dangyra Juodelienė  skaitė pranešimą „Inžinerija – iššūkis ar būtinybė?“ apie integruotos inžinerijos programos įgyvendinimą gimnazijoje. Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė Vlada Dovydėnienė savo pranešime „Muzikiniai garsai fizikos pamokose“ dalijosi inovatyviais ugdymo metodais fizikos pamokose. Pranešimą „Informatikos pradžiamokslis pradinėse klasėse“ skaičiusi A. Baranausko pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja Gerda Vaičiūnienė apžvelgė informatikos mokymo pradinėse klasėse iššūkius ir sėkmes. A. Baranausko pagrindinės mokyklos informacinių technologijų ir informatikos mokytoja Irma Stasiukaitienė skaitė pranešimą „Mokomųjų dalykų integracija taikant IKT ir DI“, kuriame kalbėjo apie kitų mokomųjų dalykų integraciją į informatikos pamokas naudojant įvairias programėles bei dirbtinį intelektą. Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė Rasytė Gaidienė pranešime „Atnaujintos ugdymo programos biologijos pamokose“ aptarė savo dėstomo dalyko turinio naujoves.

Išklausę pranešimus konferencijos dalyviai dalijosi savo įžvalgomis dirbdami grupėse. Refleksiją, vykusiai interaktyviu būdu, moderavo NŠA specialistės E. Vaivadienė, A. Pavilovič-Jančis ir A. Lauciuvienė bei Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ neuroedukatorė R. Grigaitienė. Renginio dalyviai aptarė skirtingo amžiaus mokinių kompetencijų ugdymo skirtumus, išsakė savo nuomones apie įtraukties kultūros svarbą mokykloje bei jos įtaką mokytojų pedagoginei veiklai, apibūdino, ką jiems reiškia pokytis.

Dėkojame konferencijos dalyviams už aktyvumą, diskusijas ir įžvalgas, pranešėjams už dalijimąsi vertinga patirtimi, gerbiamoms lektorėms už refleksijos moderavimą, jaunosioms muzikantėms ir jų mokytojui už šventišką atmosferą, taip pat didelis ačiū visiems, padėjusiems organizuoti šį renginį. Tikimės, kad ši konferencija – dar vienas žingsnis į sėkmingą švietimo naujovių įgyvendinimą. Juk, kaip sakė karalienė Elžbieta II, „verta atsiminti, kad ilgalaikius pokyčius dažniausiai atneša maži žingsneliai, o ne milžiniški šuoliai.“

Maži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliaiMaži žingsneliai

 

 

Norite gauti naujienas el. paštu?

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Eiti prie turinio